ประเภทรถที่ให้บริการ (Car)

1. Corolla Altis

สำหรับ 1-4 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ

2. SUV (Innova)

สำหรับ 3-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ

3. Fortuner

สำหรับ 3-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ

4. VIP Van

สำหรับ 5-6 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางปกติ

สำหรับ 7-9 ท่าน พร้อมกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก